Приложна геодезия, кадастър и инвестиционно проектиране

Ние сме сигурни, че успехът на отношенията Клиент- геодезист зависи в голяма степен от компетентността, лоялността и професионализма на геодезистите.

Кои сме ние

„ИВГЕО-77” ЕООД предлага висококачествено и комплексно обслужване в областта на геодезията. Фирмата е регистрирана през месец март 2004 г. Нашите услуги са познати както на множество собственици на частни имоти, така и на по- големи инвеститори. Дейността ни се простира на територията на цялата страна.

„Ние вярваме, че сложната и бързо променяща се икономическа действителност и отварянето на България към световната икономика, налагат нови стандарти в геодезическото обслужване и ние можем да го осигурим на клиентите си.

Геодезически услуги, Варна Научи повече за нас

Услуги

Геодезически услуги, Варна

Геодезични измервания

За да се определи точното положение на характерни точки, които впоследствие се нанасят в план, цифров модел или карта се прави геодезическо заснемане ...

Геодезически услуги, Варна

Трасиране

Трасирането означава отбелязването върху терена на различни точки, прави, равнини или повърхнини, данни за които, са предварително известни......

Геодезически услуги, Варна

GPS измервания

Глобалната позиционираща система /съкр. GPS/ е спътникова навигационна система, позволяваща определянето на (абсолютно) положениеа...

Геодезически услуги, Варна

Кадастрални карти

Кадастралните карти се поддържат в актуално състояние при промяна на границите на поземлени имоти и на очертанията на сгради, при създаване на нови ...

Виж всички услуги
Геодезически услуги, Варна

Повече от 13 години опит и доказано качество в геодезическите услуги.

Контакти

ИВГЕО - 77 ЕООД

Варна, 9000, Йосиф Стоянов № 5, офис 4

инж. Ивайло Събев

+359 888 564 129

+359 888 564 129